کاربردهای ساندویچ پانل ...

کاربردهای ساندویچ پانل

کاربرد و موارد استفاده از ساندویچ پانل ها با توجه به ویژگیهای ساندویچ پانل ها (Sandwich pannels for Walls and Roofs) ، را می توان به شرح ذیل اشاره نمود :وجود سرعت در نصب  و اجرای پروژه های مربوط به ساندویچ پانل ها سبب استفاده از ساندویچ پانل ها در ایجاد انواع کمپ های کارگری و امدادی و … در پروژه هایی بزرگی مانند سد سازی ، جاده سازی و … شده است .از ساندویچ پانل ها برای پوشش سقف و دیوارهای سالن های تولیدی کارخانجات و مراکز صنعتی ، نیروگاه ها ، مجتمع های ورزشی ، مراکز نظامی و درمانی و بهداشتی ، کشتارگاه ، مرغ داری ها و مراکز تولید مواد غذایی و … پارتیشن بندی داخلی و خارجی ساختمان های اداری ، صنعتی بازرگانی ، عایق کاری دیواره ها استفاده می شود و نیز در ساخت و ایجاد انواع کانکس (Conex) ها در مدل های ثابت و سیار و سازه های پیش ساخته  (Prefabricated house)  و سوله ها در انواع و طرح ها مختلف استفاده می شود و همچنین در ساختن سردخانه های صنعتی و غیر صنعتی ، مکان های صدابرداری و در فضاهای مشمول آلودگی صوتی و فضاهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرند .