کاربرد های ساندویچ پانل ...

ساندویچ پانل ها کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف دارد.

برخی از این کاربردها عبارتند از:

استفاده از ساندویچ پانل در انواع ساخت سوله ، دیوار و سقف سالن های تولید، ساختمان های اداری و هتل ها ، کانکس ، کانتینرها ،

کاربرد ساندویچ پانل در مخازن چند جداره ، پوشش سوله انبارها ،

 

 

خانه ها و ویلاهای ، ساندویچ پانل در صنایع ، پوشش سوله، باشگاه و سرد خانه و واحد های امدادی در زمانهای بحرانی مانند زلزله

ساخت  انواع سوله ، مسکونی ، انبار غلات ، مدارس و درمانگاه های سیار ،سردخانه گوشت و لبنیات ، خانه های سیار و کاروان ها ،

استخرهای سرپوشیده و سالن های ورزشی ، دیوار و سقف ساختمان های صنعتی ، سرد خانه ها

و صنایع برودتی دفاتر کارگاهی درمانگاه صحرایی سرویس بهداشتی نمازخانه و محیط آموزشی ، تعمیرگاه سیار ،

پست نگهبانی ، ویلا های یک و دو طبقه- واحد های امدادی در زمانهای بحرانی مانند زلزله ،

دیوار و سقف کاذب و دیوار تقسیم داخلی و اتاق های اداری در کارخانه ها می باشد.

همچنین ساندویچ پانل ها کاربردهای گوناگونی دیگری هم در صنایع مختلف دارد:

ازجمله ساخت کانکس، کانتینر، کانکس های یخچال دار ثابت و متحرک، سازه و خانه پیش ساخته،

کمپ ها اسکان موقت، سوله، سازه فلزی ، سازه فضایی ، انبار و بار انداز، مجتمع های ورزشی،

کارخانه صنعتی و تولیدی، سردخانه های صنعتی و نیمه صنعتی،ساختمان های اداری

 

 

 

و تجاری و کلیه سازه ها و ساختمان ها با کاربردهای گوناگون میباشد.