کارخانه ساندویچ پانل مشهد ...

کارخانه ساندویچ پانل مشهد

صنعتی به نام ساندویچ پانل است که ممکن است با شنیدن نام آن شوکه شوید زیرا بیشتر شبیه نام ماده ای غذایی می باشد تا یک سازه ی فوق العاده اما در ذیل مطالب به توضیح آن می پردازیم. بررسی ساندویچ پانل یا ساندویچ پنل (صرفا تفاوت تلفظی است و فرقی ندارند) رامی شود بدین صورت معرفی کرد،سازه ای جدید که دارای ساختار سبک و مرکبی می باشد و ازدوسمت محدود به دو لایه محدود می باشد و درمیانه ی آن یک لایه عایق وجود دارد(همچون یک غذای ساندویچی که نان آن محیط مواد غذایی است) الزامی است که این ماده عایق بسیار نرم و سبک بوده و خاصیت های فیزیکی خاصی را دارا باشد.

متشکل از ترکیبات کم وزنی است که دو طرف آن دارای لایه بوده و در میان دو لایه آن یک لایه عایق انعطاف پذیر وجود دارد که در ساخت و ساز و صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد ساندویچ پانل نام دارد.

ساندویچ پنل مشهد از انواع ساندویچ پانل است که در مشهد می توان آن ها را یافت ، ساندویچ پانل هایی که در مشهد کاربرد بیشتری نسبت به سایر ساندویچ پانل ها دارند را ساندویچ پانل مشهد می گوییم.

ساندویچ پنل سقفی مشهد مزایای فنی و مفید بسیاری دارد. نیاز به این نوع پانل برای ساخت وتولید بسیار زیاد است. این مورد مربوط به تاثیر انواع عوامل داخلی و خارجی میشود.

مهم ترین عوامل خارجی افزایش گرمای خورشید، باد، برف و باران است. از عوامل مهم داخلی تراکم بخار میباشد. همه این عوامل بر انتخاب طرح و ساختار سقف تاثیر می گذارند.

این که بتوان جریان هوا را از طریق سقف ساختمان کنترل ومحدود کرد امر مهمی می باشد. این نوع اقدامات درکاهش گرما/سرما تاثیر گذارند.