کانکس مدیریتی ...

کانکس مدیریتی

Str-Office-Tool-Crib-Combo_890x490

کانکس مدیریتی  بیشتر در پروژه های فنی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد بخصوص در پروژه های عمرانی که نیاز است مدیرانت مجرب و متخصص و مهندسین پروژه مکانی برای استراحت و مستقر شدن برای نظارت مداوم بر پروژه داشته باشند.

در پروژه های فوق اهمیت وجود اتاق مدیریت بسیار مهم است اما پس از اتمام پروژه،خواه یک ماه خواه ۳ سال،اتاق مدیریتی باید تخریب شود و به همین دلیل برای صرفه جویی در هزینه های مصرفی پروژه  و همچنین هدر نرفتن منابع و مصالح ساختمانی و زمان از این اتاقک های پیش ساخته استفاده میشود.

کانکس مدیریتی را میتوان از مواد اولیه مختلفی تهیه کرد،ساندویچ پانل بکار رفته در کانکس مدیریتی با توجه به اقلیم و کاربری مورد نظر مشتری انتخاب می شود اما در این بین در ساخت کانکس های مدیریتی میزان بودجه،طرح و رنگ مورد نظر هم مهم است.

کانکس های مدیریتی،باعث کاهش هزینه های ساخت سرپناه مناسب و در خور مدیران می شود. در صورتی که مدیران بخواهند پس از اتمام پروژه کانکس مدیریتی را در جاهای دیگری نیز استفاده کنند و یا به صورت کانکس دست دوم به فروش برسانند بهتر است که در زمان سفارش این موضوع را ذکر کنند.

دلیل اهمیت ذکر کردن این موضوع در زمان سفارش کانکس این است که پس از خرید کانس در صورت جابه جایی کانکس فوق باید با اقلیم ها و کاربری های متنوع سازگاری داشته باشد و در صورت فروش کانکس دست دوم نیز شما می توانید این کانکس های دست دوم را به خود شرکت ماموت بفروشید.

لازم به ذکر است،در صورتی که طرح کانکس  و رنگ آن برای شما مهم نباشد برای صرفه جویی می توانید از کانکس دست دوم که می توانید از شرکت ماموت نیز تهیه کنید استفاده کرده و یا از کانکس های آماده که در کسری از زمان تحویل داده می شوند استفاده کنید که در چند ساعت به شما تحویل داده شود.