فلاشینگ ساندویچ پانل

فلاشینگ ساندویچ پانل ، جهت آبندی و زیبا سازی استفاده می شود. شامل : فلاشینگ تاج ، زیر تاج ، فلاشینگ زاویه دار کنج و آبرو و …   فلشینگ ها  به نوعی از سقف های شیروانی پشتیبانی می کند بعضی از معایب سقف های شیروانی را پنهان مینماید که روی اخرین پروفیل سازه جوش […]

Read More