کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی    کانکس نگهبانی به اتاقک هایی اطلاق می شود که در انواع پروژه های عمرانی،نقشه برداری،ساخت و ساز و اتاقک هایی که در مجتمع ها ،نگهبانی های کوچه ها،نگهبانی پارکینگ ها و… استفاده می شوند.   کانکس های نگهبانی اتاقک هایی هستند که به صورت یک اتاق یا چند اتاق(به طور مثال اتاقک های […]

Read More