انواع سوله|سوله پیش ساخته|سوله یک دهانه|سوله دو دهانه

انواع سوله   سوله های ساخته شده توسط شرکت ماموت را می توان به چند دسته تقسیم کرد: ·        سوله های یک دهانه که در این سوله ها یکی از دهانه ها سوله باز می باشد ·        سوله های دو دهانه که در این سوله ها هر دو دهانه سوله ها باز می باشد ·        […]

Read More