فلاشینگ ساندویچ پانل ...

فلاشینگ ساندویچ پانل ، جهت آبندی و زیبا سازی استفاده می شود.

شامل : فلاشینگ تاج ، زیر تاج ، فلاشینگ زاویه دار کنج و آبرو و …

 

ساندویچ-پانل-ساندویچ-پنل-ساندویچ-پانل-سقفی-ساندویچ-پانل-دیواری-پانل-ساندویچی-پانل-دیواری-پانل-سقفی-فلاشینگ

فلاشینگ ها از نوع ورق گالوانیزه و آلوزینک به اشکال مختلف و برای اجرای کار دور ساندویچ پانل نصب می شود.

از انواع متعارف فلاشینگ به صورت L و شکل روی ساندویچ پانل اجرا می شوند.